icoon

Solo

In deze werken treedt één solist prominent op de voorgrond. Hier vinden we heel wat piano- en vioolconcerti terug maar evenzeer pure solowerken.

Deze deelcollectie is nog grotendeels onbekend terrein en zal hopelijk in de volgende jaren ontsloten worden.